Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών ” ΠΡΟΝΟΗΣΕ “

Ο Οδηγός υπηρεσιών με τον διακριτικό τίτλο “ΠΡΟΝΟΗΣΕ” είναι μία πρωτοβουλία του NOESI.gr, που ξεκίνησε το 2009, με επίκεντρο τις υπηρεσίες για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στο τρίπτυχο “Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια“. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνους χορηγιών – δωρεών. Φιλοξενείται στο www.noesi.gr ως κατάλογος υπηρεσιών ενώ, παράλληλα, λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας για τις ανακοινώσεις των φορέων.

Μοντέλα παρέμβασης για άτομα με αυτισμό

NOESI.GR.
Αντιμετώπιση αυτισμού- μοντέλα παρέμβασης

Ακολουθεί παράθεση μοντέλων παρέμβασης για παιδιά με αυτισμό.

Πηγή: https://www.noesi.gr/node/2682

Γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα


ΑΒΑ – Lovaas

Άμπα – Λόβας Το πρόγραμμα αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό. Από αυστηρά ατομικό, αρχικά, στοχεύει στη γενίκευση των γνώσεων με τη βοήθεια των γονέων ενώ αργότερα συνεχίζεται στο σχολείο. http://noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas

EarlyBird

Έρλυ-Μπερντ Πρόγραμμα με στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τον αυτισμό του παιδιού τους, να δομήσουν την αλληλεπίδραση μαζί του, να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και έτσι να επανακτήσουν τον έλεγχο. http://noesi.gr/book/intervention/earlybird

PECS

ΠΕΚΣ Πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. http://noesi.gr/book/intervention/pecs

Son-Rise

Σον Ράιζ Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτικές τεχνικές, στρατηγικές και αρχές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός προγράμματος ενθαρρυντικού, πολύ ενεργητικού, εξατομικευμένου, με έδρα το σπίτι και έχοντας ως κέντρο το παιδί. http://noesi.gr/book/intervention/sonrise

SPELL

Σπελ Η τεχνική βασίζεται σε ένα πλαίσιο ανάλυσης των διαταραχών του αυτισμού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό. http://noesi.gr/book/intervention/spell

TEACCH

Τιτς Πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία. http://noesi.gr/book/intervention/teacch


Προγράμματα αισθητηριακής αντίληψης


Sensory Integration (SI)

Αισθητηριακή ολοκλήρωση Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της σύνθετης εικόνας. Είναι η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών. http://noesi.gr/book/intervention/si

Ερωτηματολόγιο για την αισθησιοκινητικότητα

  • Ερωτηματολόγιο για την αισθησιοκινητικότητα για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας (Lynn A. Balzer-Martin, 1992). http://noesi.gr/node/1175

Auditory Intervention Training (AIT)

Ακουστική ολοκλήρωση Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι συχνά η παραμόρφωση στην ακοή ή στην ακουστική επεξεργασία ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες. http://noesi.gr/book/intervention/ait

Tomatis

Τοματίς Το παιδαγωγικό ή θεραπευτικό εργαλείο της Μεθόδου Tomatis ονομάζεται “Ηλεκτρονικό Αυτί”, ένα σύστημα που αξιοποιεί και ενεργοποιεί ξανά τις στρατηγικές που εμπλέκονται στην αντιληπτική οργάνωση και στη διαχείριση του ηχητικού περιβάλλοντος, το οποίο ο εγκέφαλος είναι ικανός να χρησιμοποιεί φυσιολογικά, όταν η ακοή δεν είναι διαταραγμένη. http://noesi.gr/book/intervention/tomatis

Berard

Μπέραρντ Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι τα αυτιά πρέπει να συνεργάζονται με συντονισμένο τρόπο. Εάν η ακοή στο ένα αυτί είναι διαφορετική από ό,τι στο άλλο, το άτομο ενδεχομένως να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ικανότητα, να ακολουθεί οδηγίες, να κατανοεί όσα ακούει ή διαβάζει και να διατυπώνει προφορικά τις σκέψεις του. http://noesi.gr/book/intervention/berard

Doman Delacato

Ντόμαν Ντελακάτο Πρόκεται για ενα σύστημα νευροψυχολογικών μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. http://noesi.gr/book/intervention/doman-delacato

Padovan

Πάντοβαν H μέθοδος νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης Padovan βοηθά να αντιμετωπιστούν διάφορες δυσκολίες μέσω απλών κινήσεων, ασκήσεων σώματος, χεριών, ματιών, αναπνοής, στόματος. http://noesi.gr/book/intervention/padovan

Craniosacral Therapy

Κρανιοϊερή Θεραπεία Η Κρανιοϊερή Θεραπεία βασίζεται στη φυσική ικανότητα του σώματος για αυτό-επιδιόρθω­ση. http://noesi.gr/book/intervention/craniosacral


Προγράμματα παρέμβασης μέσω τέχνης


Χοροθεραπεία – Κινητική θεραπεία

Dance Therapy Η χοροθεραπεία – κινητική θεραπεία ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία και είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης. http://noesi.gr/book/intervention/dancetherapy

Μουσικοθεραπυεία

Music Therapy Η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης στους ανθρώπους εκείνους που η λεκτική επικοινωνία είναι ανεπαρκής ή αδύνατη ως μέσο έκφρασης. http://noesi.gr/book/intervention/musictherapy


Προγράμματα παρέμβασης μέσω παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων


Θεραπεία μέσω του παιχνιδιού

DIR/Floortime

Παιχνίδι στο πάτωμα Το πρόγραμμα DIR βασίζεται στα πρότυπα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ABA) με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή του παιδιού σε έναν κύκλο αλληλεπιδράσεων βασισμένες στο παιχνίδι και την διασκέδαση. http://noesi.gr/book/intervention/dir-floortime Στο “παιχνίδι στο πάτωμα” για είκοσι ή περισσότερα λεπτά κάθε φορά ένας παιδαγωγός ειδικής αγωγής κάθεται στο πάτωμα να αλληλεπιδράσει με το παιδί. Η τεχνική αφορά, εκτός από το παιχνίδι, μια καθολική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει όλες τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με το παιδί. DIR-Floortime (Παιχνίδι στο πάτωμα): Οδηγίες υλοποίησης συνεδρίας Έξι βασικές δεξιότητες, ή ορόσημα, θέτουν τα θεμέλια της γνώσης και της ανάπτυξής μας. Κατάλληλες συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια καθενός από τα έξι αναπτυξιακά στάδια, βοηθούν να αναπτυχθούν κριτική, κοινωνική και συναισθηματική αντίληψη, γλώσσα, και κινητικές δεξιότητες, καθώς και αυτοεκτίμηση. DIR-Floortime (Παιχνίδι στο πάτωμα): Στάδια Ανάπτυξης και Μάθησης

Friends’ Play

Φρεντς Πλέι Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ομάδες που έχουν ως στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, την εκπαίδευση στους κοινωνικούς κανόνες, στις βασικές αρχές συνεργασίας και συνύπαρξης σε μια ομάδα συνομηλίκων, την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών των ίδιων και των άλλων. http://noesi.gr/book/intervention/friendsplay

RDI

Αρ Ντι Αϊ ή Παρέμβαση Ανάπτυξης Σχέσεων Πρόγραμμα με επίκεντρο τους γονείς. http://noesi.gr/book/intervention/rdi

Θεραπεία μέσω σωματικής επαφής (δεσμού)

Bonding (Attachment) Therapy Εκκρεμεί η παρουσίαση

Θεραπεία μέσω της αγκαλιάς

Holding Therapy Η θεραπεία μέσω της αγκαλιάς απέσπασε σημαντικά την προσοχή, όταν η Dr Martha Welch, παιδοψυχίατρος από τη Νέα Υόρκη, άρχισε να τη χρησιμοποιεί ως μέσω εργασίας με τα παιδιά με αυτισμό. Η δουλειά της δημοσιεύτηκε στο βιβλίο “Holding Time”. http://noesi.gr/book/intervention/holdingtherapy

Original Play

Αυθεντικό Παιχνίδι Πρόκειται για μία μέθοδο αυθόρμητου παιχνιδιού, που απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, σωματική κατάσταση ή φύλο. Αποτελεί έναν άμεσο, σωματικό, μη λεκτικό και χωρίς αυταπάτες τρόπο επικοινωνίας, που καλλιεργεί τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και στοχεύει στη βελτίτωση των σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων. http://noesi.gr/book/intervention/originalplay

Μάρσιπος για μωρά

Babywearing Η τεχνική βασίζεται στη φυσική επαφή γονιού – βρέφου για αρκετές ώρες κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας μαλακούς μάρσιπους αγκαλιάς. http://noesi.gr/book/intervention/babywearing


Προγράμματα παρέμβασης μέσω επαφής με ζώα


Θεραπεία μέσω ζώων

Animal/Pet-Assisted Therapy Εξαιτίας του εύρους και της ποικιλίας των θεραπειών με ζώα δεν είναι δυνατό να κατατάξουμε σε μία κατηγορία αυτή τη μορφή παρέμβασης. Η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος είναι σχεδιασμένη για μια ευρεία ομάδα ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού όπως αυτισμό ή σύνδρομο Asperger με εφαρμογή σε όλες τις ηλικίες. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy

Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής

Dog Assisted Therapy Η SAPT HELLAS υλοποιεί δωρεάν πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας δια μέσου των ζώων, με επισκέψεις σε φορείς, σχολεία, ιδρύματα, με στόχο την άμεση επαφή των μαθητών ή τροφίμων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy/dogs

Αναπτυξιακή Θεραπευτική Ιππασία

Therapeutic Horseback Riding Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί μια εναλλακτική, ολιστική, θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία χρησιμοποιείται το άλογο για να επιτευχθούν θεραπευτικοί στόχοι χωρίς να aντικαθιστά τις κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους, τις οποίες όμως συμπληρώνει. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy/horses

Δελφινοθεραπεία

Dolphin Assisted Therapy (DAT) Η δελφινοθεραπεία είναι ένα νέο σχετικά πρόγραμμα αποκατάστασης ατόμων με νοητικές και κινητικές δυσκολίες, το οποίο χρησιμοποιεί φυσικά μέσα: νερό, κολύμπι, κίνηση, επαφή, ήχος, παιχνίδι και εκμεταλλεύεται τις κοινές ιδιότητες ανθρώπου – δελφινιού: επικοινωνία – άγγιγμα. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy/dolphins


Ιατρικές παρεμβάσεις


Βλαστοκύτταρα

Cell Stem Therapy Ο Αυτισμός και η Θεραπευτική Χρήση Βλαστοκυττάρων Θεραπευτικό Πρωτόκολλο για Αντιμετώπιση του Αυτισμού με Βλαστοκύτταρα


Λοιπές μέθοδοι και τεχνικές


Α’ ΤΕΣΤ (Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας)

Πρόκειται για μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Aφορά παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α’ Δημοτικού. http://noesi.gr/book/intervention/atest

Κινησιοπαιδαγωγική

Είναι μια παιδιατρική κινησιοθεραπευτική μέθοδος αποκατάστασης κινητικών διαταραχών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στόχος τής μεθόδου είναι η βελτίωση της κινητικής λειτουργίας, στον καλύτερο δυνατό βαθμό και υψηλότερο επίπεδο, ώστε η κίνηση που προκύπτει, να ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο στις δυνατότητες και στις ανάγκες τού παιδιού. http://noesi.gr/book/intervention/kinisiopaidagogiki

Φυσική άσκηση για μαθητές με αυτισμό: Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για την ανάπτυξη των προγραμμάτων δραστηριότητας για παιδιά με αυτισμό (ηλικίες 5 έως 8 ετών) με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, που οργανώνει ο εκπαιδευτικός μέσα και έξω από την τάξη. http://noesi.gr/book/intervention/gym

Αυτισμός και κοινωνική ζωή

Σκοπός του άρθρου είναι να εστιάσει στις δυσκολίες που συχνά εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία όσον αφορά την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό και σε μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. http://www.noesi.gr/node/2992

Autism-Parents-Act: Πρώιμη ανίχνευση αυτισμού στα νήπια

Υποχρεωτική εφαρμογή των απλών διαγνωστικών εξετάσεων από παιδίατρους, που διαθέτουν την σχετική γνώση και εκπαίδευση, με στόχο την ανίχνευση πρώιμων ενδείξεων αυτισμό και τον εντοπισμό νηπίων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού ρίσκου. Περισσότερα για τη δράση APA… M-CHAT: Εργαλείο ανίχνευσης ενδείξεων αυτισμού σε νήπια 18 μηνών (αγγλική έκδοση) Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού: Περιέχει το M-CHAT Εργαλεία ανίχνευσης ενδείξεων αυτισμού σε νήπια 18 ετών (ελληνική έκδοση)

Παραγωγικοί τρόποι διαχείρισης του χρόνου μας στο σπίτι

Μπεκρή Γαρυφαλιά : Ψυχολόγος του Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας

https://blog.public.gr/sites/default/files/styles/article_1075x522/public/2020-03/familytimeft.jpg?itok=ItsdBoBA

Για αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων κανένας μας δεν ήταν προετοιμασμένος. Ας συνειδητοποιήσουμε όμως ότι ο χρόνος, που μας δίνεται με τα παιδιά μας, είναι πολύτιμος και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε σε βάθος!

Σε αυτή τη νέα και διαφορετική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας, όσοι από εμάς έχουμε παιδιά στο σπίτι, πρέπει να ανακαλύψουμε παραγωγικούς τρόπους διαχείρισης του χρόνου μας, που να συνδυάζονται και με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας. Η καθημερινότητά μας αυτές τις μέρες πρέπει να περιλαμβάνει κάποια στοιχεία επανάληψης και σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει στην καταπίεση και στα υπερβολικά όρια. Το πρόγραμμά μας πρέπει να δίνει στα παιδιά στιγμές απασχόλησης και να τα κινητοποιεί να ανακαλύψουν ιδέες για να περνούν ευχάριστα. Ακολουθούν λοιπόν κάποιες προτάσεις:

Ώρα μελέτης:

Τηρούμε ένα καθημερινό σχολικό πρόγραμμα. Προσπαθούμε να το εντάξουμε στις πρωινές ώρες, που είναι πιο παραγωγικές και αποτελεσματικές. Εκτός από την «υποχρεωτική» μελέτη της δασκάλας τους, υπάρχουν ένα σωρό εκπαιδευτικά sites που διαθέτουν απίθανο υλικό! 

Η μελετη στο σπιτι γινεται ευχαριστη

Ώρα παιχνιδιού:

Παίζουμε με την ησυχία μας και παίζουμε για να νιώσουμε χαρά. Ζωγραφίζουμε, κάνουμε θέατρο, κατασκευάζουμε με απλά υλικά, τραγουδάμε δυνατά, κάνουμε παιχνίδι θησαυρού μέσα στο σπίτι, παίζουμε επιτραπέζια!

Παιχνίδι στο σπίτι για εξάσκηση μνήμης στο παιδί σας | Juniors Club

Ώρα βιβλίου:

Εντάσσουμε το διάβασμα σε καθημερινή βάση. Παίζουμε θεατρικό παιχνίδι, τραβάμε video την παράσταση μας, γράφουμε το δικό μας παραμύθι. Το βιβλίο Covibook της Manuela Molina το πιο όμορφο παιδικό βιβλίο, για να μάθουν τα παιδιά τα πάντα για τον κορονοϊο με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν στα ελληνικά εδώ!

Γιατί διαβάζουμε βιβλία; | τοβιβλίο.net

Ώρα δημιουργικής απασχόλησης:

Πάμε μια βόλτα με τα πόδια, με το ποδήλατο σε μέρος που δεν έχει πολύ κόσμο. Διαφορετικά μένουμε σπίτι και χορεύουμε-ακούμε μουσική. Φυτεύουμε λουλούδια στο  μπαλκόνι μας ή φακές σε κεσεδάκι και καθιστούμε τα παιδιά υπεύθυνα να τα φροντίζουν.

Kids Vector at Vectorified.com | Collection of Kids Vector free ...

Ώρα φαγητού:

Προσέχουμε όλοι πολύ την διατροφή μας αυτές τις μέρες. Τρώμε από βαρεμάρα και πολύ πιο συχνά. Μπορούμε να εντάξουμε τα παιδιά στη διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού ως μια διασκεδαστική δραστηριότητα. 

Τα παιδιά τρώνε το φαγητό τους με τρόπο και όχι με κόπο ...

Ώρα του παιδιού:

Επιτρέπουμε στο παιδί να περάσει κάποιο χρόνο μόνο του και να τον αξιοποιήσει ανάλογα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά παιχνίδια αρκεί όμως να τηρούμε όρια και κανόνες. Υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις στο διαδίκτυο, όπως παιδικές θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου online!

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και παιδιά: Τα υπέρ και τα κατά ...

Ώρα ύπνου:

Φροντίζουμε να βάζουμε τα παιδιά για ύπνο και να τα ξυπνάμε την ίδια ώρα. Καλό είναι να μην μένουμε με τις πυτζάμες όλη μέρα αλλά να ντυνόμαστε και να περιποιούμαστε τον εαυτό μας

Πόσο πρέπει να κοιμούνται παιδιά και έφηβοι; - Ειδήσεις - νέα - Το ...

Ας συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο χρόνος, που μας δίνεται τώρα με τα παιδιά μας, είναι πολύτιμος και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε σε βάθος. Ωραία είναι αυτά που προτείνουμε αλλά θα υπάρξουν και μέρες που δεν θα γίνεται τίποτα με πρόγραμμα και δεν θα υπάρχει διάθεση. Ας προσπαθήσουμε όλοι να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο ξεχωριστό και γεμάτο αναμνήσεις.!!

Προτάσεις για καλές πρακτικές για αντιμετώπιση της κρίσης Covid- 19 

Καρτσαφλέκης Απόστολος: Κοινωνικός  Λειτουργός MSc του Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας

Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε παγκοσμίως μια πρωτόγνωρη κατάσταση λόγω της εμφάνισης του Covid- 19. Οι συνθήκες της ζωής μας και της καθημερινότητας μας έχουν αλλάξει. Ξαφνικά έχει ανατραπεί το καθημερινό μας πρόγραμμα και αποκτήσαμε «ελεύθερο χρόνο» αφού έχουμε μπει μια περίοδο αναγκαστικής απομόνωσης για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Στις νέες αυτές συνθήκες θα ήταν χρήσιμο να προσαρμοστούμε ώστε να γεμίσουμε το χρόνος μας πιο δημιουργικά και εποικοδομητικά ώστε να διασφαλίσουμε την ψυχική υγεία την δική μας (των ενηλίκων) καθώς και των παιδιών. 

Αυτή η κατάσταση προκαλεί φόβο, νιώθουμε ξαφνικά μια απειλή. Αλλά μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία εσωτερικής ανασκόπησης, ουσιαστικής επικοινωνίας με τον εαυτό μας και την οικογένεια μας, μπορούμε τώρα να διακρίνουμε ότι πράγματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα μπορούν να αποκτήσουν παραπάνω σημασία. Θα ήταν χρήσιμο και θεμιτό  να αποφεύγουμε να καταναλώνουμε πολλές ώρες στην τηλεόραση και στο internet προς αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων και σεναρίων καταστροφολογίας, αφού εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να ελέγξουμε την εγκυρότητα ούτε την ροή των ειδήσεων. Μπορούμε όμως και θα ήταν καλό να πληροφορούμαστε από έγκυρες πηγές όπως ο Ε.Ο.Δ.Υ. και ο Π.Ο.Υ, γιατί η γνώση είναι δύναμη.

Θα μας βοηθούσε πολύ να διατηρήσουμε μια θετική σκέψη μας και την ελπίδα μας κι αυτό μπορεί να γίνει και εντός της οικίας με πράγματα που μας γεμίζουν ενέργεια. Μπορούμε για παράδειγμα, να αναπτύξουμε την φαντασία μας και την δημιουργικότητα μας κάνοντας πράγματα μαζί με τους οικείους μας.

Ωφέλιμο είναι να επικοινωνούμε όσο το περιόστεο μπορούμε με αγαπημένα μας πρόσωπα, πόσο μάλλον όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος ζει μόνος του, τα παιδιά να συνομιλούν με τους συμμαθητές του με την έγκριση των γονέων μέσω τηλέ- επικοινωνιών και να μην χάνουν την επαφή με την γνώση και τους δασκάλους τους μέσω των διαδικτυακών σελίδων που έχουν δημιουργηθεί και είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ό, τι αφορά την επικοινωνία με τα παιδιά μας θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ψύχραιμοι απέναντι τους, εξηγώντας τους την κατάσταση σύμφωνα με την ηλικία τους, χωρίς να τους το παρουσιάζουμε  ως μια τραγική απειλή. 

 Ας μετατρέψουμε ένα μέρος αυτής της κρίσης σε ευκαιρία να περάσουμε με τους αγαπημένους μας περισσότερο ποιοτικό χρόνο.    


Κοινωνικές Ιστορίες για παιδιά

Δείτε περισσότερες κοινωνικές ιστορίες για παιδιά εδώ.

Υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Συμβουλευτική υποστήριξη από το Κέντρο Κοινότητας Ρήγα Φεραίου

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή: Από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ

COVID-19: Αφίσα “Μένουμε σπίτι Συνδε-δεμένοι”