Αρχική » Νομοθεσία

e- Βιβλιοθήκη

Νομοθεσία

Α

Ακουστικά Βαρηκοΐας

ΦΕΚ 1986/τΒ΄/23-12-2010
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ακουστικών Βαρηκοΐας»

Β

Βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΥΠΑΙΘΒάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Γ

Γυμνάσια

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Δ

Δημοτικά

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
Αρ.Πρωτ.Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017/ΥΠΠΕΘΑξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Αρ.Πρωτ.Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017/ΥΠΠΕΘ Άρθρο 5
Προαγωγή μαθητών – Επανάληψη τάξης

Ε

Εγγραφές

Αρ.Πρωτ.Φ.6/60539/Δ1/21-05-2020/ΥΠΑΙΘ

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας για τις εγγραφές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021
Αρ.Πρωτ.53378/Θ2/11-05-2020/ΥΠΑΙΘ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Σχολεία Δ/βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021
Αρ.Πρωτ.Φ.6/60539/Δ1/21-05-2020/ΥΠΑΙΘ

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας για τις εγγραφές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021
Αρ.Πρωτ.Φ.6/60539/Δ1/21-05-2020/ΥΠΑΙΘ

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας για τις εγγραφές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021
Αρ. Πρωτ. 53128/Δ1 / ΦΕΚ 1767/2020 Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας
Αρ. Πρωτ.: 2099/ΓΔ4 / ΦΕΚ 208/2020 Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας

Ειδική Αγωγή – Νομοθεσία

 Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
N. 3699/2008 – ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 2008 – N. 3699/2008 – ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 ‘Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες’
Ν. 2817/2000 – ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 2000 – Ν. 2817/2000 – ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 ‘Εκπαίδευση ατόμων με ειδ.εκπ/κές ανάγκες’ 
Ν. 1566/1985 – ΦΕΚ. 167 -A- 30-9-1985 1985 – Ν. 1566/1985 – ΦΕΚ. 167 -A- 30-9-1985 ‘Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις’
Ν. 1143/1981 – ΦΕΚ. 80 -A- 31-3-1981 1981 – Ν. 1143/1981 – ΦΕΚ. 80 -A- 31-3-1981 ‘Περί Ειδ. Αγ., ειδ. επαγγ. εκπ/σης, απασχ. & κοινων. μέριμνας των αποκλιν. εκ του φυσιολ.ατόμων’

Ειδικά Σχολεία

Αρ.Πρωτ.10537/Δ3/23-01-2019/ΥΠΠΕΘ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ 3561 Β΄) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης»
Αρ.Πρωτ.101390/Δ3/19-06-2018/ΥΠΠΕΘ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων ,των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το σχολικό έτος 2018-2019
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2956/2018 Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Υπουργική Απόφαση Φ.253/155439/Β6/2009
– ΦΕΚ 2544/Β/30-12-2009
Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κ

Κ.Ε.Σ.Υ.

Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Αρ.Πρωτ.51382/ΓΔ4/05-05-2020/ΥΠΑΙΘ
Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Αριθμ. 211076/ΓΔ4
(Απόσπασμα από ΦΕΚ 5614/2018)
Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.
Αρ.Πρωτ.32078/ΓΔ4/28-02-2019/ΥΠΠΕΥΘ

Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λ

Λύκεια

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Μ

Μαθητεία

Αριθμ. Πρωτ.: Κ1/6148 / 16-01-2020 16-01-20 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καταρτιζόμενων  των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης  (Δ.Ι.Ε.Κ.) για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας
Αρ.Πρωτ.51382/ΓΔ4/05-05-2020/ΥΠΑΙΘ
01-10-19 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα νέα τμήματα στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑΛ περιόδου 2019-2020

Ν

Νηπιαγωγεία

Αριθμ. 53128/Δ1 (ΦΕΚ 1767/2020) Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
Αρ.Πρωτ.Φ.6/ΜΚ/20299/Δ1/12-02-2020/ΥΠΑΙΘΔιαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020- 2021

Π

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αρ.Πρωτ.Φ.251/69037/Α5/05-06-2020/ΥΠΑΙΘ Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων Λυκείου με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2020
Αρ.Πρωτ.Φ.152/ 66842/Α5/02-06-2020/ΥΠΑΙΘ Πανελλαδικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΕΠΑΛ με Αναπηρίες / Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2020
Αρ.Πρωτ.Φ.152/66793 /Α5/02-06-2020/ΥΠΠΕΘ Εγκύκλιος Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2020
Αρ.Πρωτ.Φ251/66336/Α5/01-06-2020/ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιος Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2020
Αρ.Πρωτ.Φ.251/41150/Α5/27-03-2020/ΥΠΑΙΘ Υποβολή Δικαιολογητικών για Προφορική Εξέταση στις Πανελλαδικές ΓΕΛ 2020
Αρ.Πρωτ.Φ.152/41134/Α5/27-03-2020/ΥΠΑΙΘ Αίτηση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2020
Αρ.Πρωτ.Φ.152/180140/Α5/18-11-2019(ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιος Εισαγωγής Ατόμων με Σοβαρές Παθήσεις (Ποσοστό 5%) 2020 2021
Αρ.Πρωτ.Φ.152/180140/Α5/18-11-2019(ΥΠΑΙΘ) Κωδικοί Σοβαρών Παθήσεων / Νοσοκομεία Πιστοποίησης (Ποσοστό 5%)

Παράλληλη Στήριξη

Αρ.Πρωτ.68856/Δ3/05-06-2020/ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Προαγωγή – Απόλυση

Αρ.Πρωτ.69461/Δ3/05-06-2020/ΥΠΑΙΘ

Προαγωγή- Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Γυμνασίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ κατά το σχολικό έτος 2019-2020
Αριθμ. 52826/Δ2 ( ΦΕΚ 1765/2020) Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Αριθμ. 65538/ΓΔ4
( ΦΕΚ 2035/2020)
Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών 2019-2020.
Αρ.Πρωτ.Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017/ΥΠΠΕΘ Άρθρο 5
Προαγωγή μαθητών – Επανάληψη τάξης

Τ

Τμήματα Ένταξης

36380 /Δ3 / 07-03-2019 Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
αρ. 6 του ν.3699/2008  Άρθρο 6: Φοίτηση
«… Για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης, απαραίτητη προϋπόθεση  είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία……»

Φ

Φοίτηση

Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4
( ΦΕΚ 2031/2020 )
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020.
Αριθμ. 52840/ΓΔ4 ( ΦΕΚ 1765/2020) Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.
Σελίδες Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας