Αρχική » ΚΕΣΥ Μαγνησίας

ΚΕΣΥ Μαγνησίας

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας.

Τι είναι το ΚΕΣΥ Μαγνησίας;

Το  Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)  Μαγνησίας αποτελεί μια εκπαιδευτική και συμβουλευτική δομή (Ν. 4547/2018) με αποστολή την υποστήριξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και των Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης του. Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας  περιλαμβάνουν:

  • τη διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  • τη διενέργεια εκπαιδευτικών αξιολογήσεων,
  •  το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας ασκεί τις αρμοδιότητές του υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν.