e- Βιβλιοθήκη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.68856/Δ3/05-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
email: deae2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: 210 3442197,-2198,-3397,-2933,
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών
α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης,
β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και
γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α΄/199) ως εξής :
– Την παρ. 1 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2 .
– Το άρθρο 4 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4547/2018 (Α΄/108)
– Το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4547/2018 (Α΄/108) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 4589/19 (Α΄/13).
– Την παρ. 1β του άρθρου 6 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (Α΄118)
– Την παρ.2 του άρθρου 6 όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄/193)
– Την παρ. 4 του άρθρου 7 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄/193) και με την παρ.3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (Α΄17).
– Το άρθρο 18 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (Α΄/118)
2. Τις παρ. 14 και 17 του ν.4186/2013 (Α΄193).
3. Το άρθρο 6 και την παρ. 2 γγ του άρθρου 7 του ν.4547/2018 (Α΄/108)και ειδικότερα τις υποπερ. ααα) και βββ) όπως επίσης τις παρ. 10 και 20 του ιδίου νόμου.
4. Την με αρ. 27922/Γ6/03-04-2007 (Β΄ 449) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, [……………………], και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). [……………….], πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ.48275/Δ3 (ΦΕΚ 1088/Β΄/ 2019) Υ.Α.

Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κ.Ε.Σ.Υ. και οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων:

 1. έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης,
 2. έγκρισης στήριξης από ΕΒΠ και
 3. έγκρισης στήριξης από Σχολικούς Νοσηλευτές, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄) :

«1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης.
Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.»

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (199 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν.4547/2018 (Α΄/102):

«4. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 γγ του άρθ. 7 του ν.4547/2018 (Α΄/102) και ειδικότερα τις υποπαρ. ααα) και βββ) :

«2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:
γγ) η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν:
ααα) την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,
βββ) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,»

Σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 20 του ν.4547/2018 (Α΄/102):

«20. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παύση της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., ο επανακαθορισμός των προτάσεων των γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 γίνεται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής.»

Α. Έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021.

Α.1. Έγκριση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης –συνεκπαίδευσης αφορά:

1. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτημα για έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ σε ισχύ.

2. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους εκδόθηκε νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ κατόπιν λήξης της προηγούμενης ή αντικατάστασής της.

3. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης (από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση) και αιτούνται για την έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», όπου απαιτείται απαραίτητα εκ νέου γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, ανεξάρτητα από την ισχύ προηγούμενης εκδοθείσας γνωμάτευσης-εισήγησης.

Σημείωση: Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο όπως και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο αφορά στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.

Α.2. Έγκριση αιτήματος «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Αφορά στις περιπτώσεις μαθητών/τριών οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το παρελθόν με την ίδια γνωμάτευση- εισήγηση που βρίσκεται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι.

Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκριση παρέχεται κατόπιν ανανέωσης της εισήγησης από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ εξαιρουμένων των περιπτώσεων αλλαγής βαθμίδας για τις οποίες απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση – εισήγηση σύμφωνα με τα παραπάνω.

Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης
Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αιτούνται «ανανέωσης» της παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι, απαιτείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης ή/και από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Διευκρίνιση: Δεν απαιτείται παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τις περιπτώσεις νέων γνωματεύσεων-εισηγήσεων.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του/της κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2020-21, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται τις μέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

Συγκεκριμένα τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι και την Τρίτη 30/06/2020 και εκ νέου από την 1η/9/2020 έως και την 20η/10/2020.

Επισήμανση 1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.

2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΣΥ ή της ΔΕΔΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής.

3. Ανανέωση του τμήματος της ισχύουσας γνωμάτευσης που καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021 που αφορά στην εισήγηση – πρόταση για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από το οικείο ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, κατόπιν αίτησης του γονέα/κηδεμόνα (δια του εντύπου αίτησης-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), το οποίο εισηγείται αναλόγως (θετικά ή αρνητικά) και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/μαθήτριας (ισχύει μόνο στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση της παράλληλης στήριξης).

4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

5. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω.

6. Ο συνημμένος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (συμπληρώνεται από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΣΥ, Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης κατά περίπτωση).

 Γ. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης-Προθεσμίες

♦ Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020:.

1. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), επισυνάπτοντας αντίγραφο της γνωμάτευσης ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ, όπως επίσης και

2. Στο οικείο ΚΕΣΥ, την παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια (όπου αυτή απαιτείται), με το ανάλογο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

3. Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων-εισηγήσεων που έχουν εκδοθεί από ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή/τρια διαβιβάζεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, προκειμένου να προωθηθούν στην αρμόδια ΠΔΕ.

Διευκρίνιση: Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που:

α) είτε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο και εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

β) είτε μετεγγράφονται στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και η αίτηση του κηδεμόνα για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης υποβάλλεται στη νέα σχολική μονάδα, τότε

η Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης αφού συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, διαβιβάζεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τη σχολική μονάδα εγγραφής του/της μαθητή/τριας, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στο οικείο ΚΕΣΥ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

♦ Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,

 1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 1 και
 2. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) στα οικεία ΚΕΣΥ, έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020.

Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την παιδαγωγική έκθεση που αφορά στον εκάστοτε μαθητή/τρια, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό τους, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

Στη συνέχεια οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην «Επισήμανση 2» που εφαρμόζονται αντιστοίχως για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης της παράλληλης στήριξης για γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ, τον επιστρέφουν με διαβιβαστικό τους στις Δ/νσεις Εκπ/σης από τις οποίες και προήλθε, έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

♦ Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΣΥ :

1. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων «νέας» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, επαληθεύουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων.

2. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων και αφού απαραίτητα λάβουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές εκθέσεις αξιολόγησης, εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά), συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

Επισήμανση 2:
Η ανανέωση της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕΣΥ. Για μαθητές/τριες που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη –συνεκπαίδευση δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση ή αφορά σε περιπτώσεις μαθητών με ομοειδή αντιμετώπιση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αρ. πρωτ.. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕΣΥ και στην περίπτωση που ο/η κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.

3. Διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων αυτού, έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

♦ Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν, να ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων και να τους διαβιβάσουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@minedu.gov.gr με θέμα «Δ3 – Παράλληλη Στήριξη ΔΙΠΕ» ή «Δ3 – Παράλληλη Στήριξη ΔΙΔΕ» αντίστοιχα και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr, έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.16 του άρθ. 28 του ν. 4186/2013 (Α΄/193):

«2.Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή

Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»

Β.1.1 Απαραίτητα δικαιολογητικά για ΕΒΠ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από ΕΒΠ είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2020-2021, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και εκ νέου από την 1η/09/2020 και μετά.
Επισήμανση 1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.

2. Γνωμάτευση-εισήγηση του οικείου ΚΕΣΥ σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από ΕΒΠ.

3. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει λάβει έγκριση για υποστήριξη από ΕΒΠ κατά το παρελθόν με γνωμάτευση –εισήγηση από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ που βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, τότε η έγκριση παρέχεται κατόπιν ανανέωσης της εισήγησης για την αναγκαιότητα από το ΚΕΣΥ ή την ΔΕΔΑ.

4. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

5. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), που αφορά την υποστήριξη μαθητών/τριών από ΕΒΠ.

Β.1.2 Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από ΕΒΠ

♦ Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) επισυνάπτοντας αντίγραφο της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ.

♦ Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,

 1. συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 2 και
 2. αποστέλλουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) στα οικεία ΚΕΣΥ, έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό τους, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

♦  Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΣΥ :

1. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων με «νέα» γνωμάτευση για υποστήριξη από ΕΒΠ αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον ΠΙΝΑΚΑ 2.

2. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση της υποστήριξης από ΕΒΠ, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 2, εισηγούνται (θετικά ή αρνητικά) επί των αιτημάτων συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

Επισήμανση 3 : Η ανανέωση της εισήγησης για την έγκριση για υποστήριξη από ΕΒΠ ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕΣΥ. Για μαθητές/τριες που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕΣΥ και στην περίπτωση που ο/η κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.

3. Αφού ολοκληρωθούν τα στάδια 1 και 2, τα ΚΕΣΥ υποβάλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ 2 ηλεκτρονικά στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των περιεχομένων στο σχετικό πίνακα, έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020.

♦ Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης :

1. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων με «νέα» γνωμάτευση για υποστήριξη από ΕΒΠ που έχουν εκδοθεί από την οικεία ΔΕΔΑ και αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον ΠΙΝΑΚΑ 2 στο ανάλογο φύλλο.

2. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση της υποστήριξης από ΕΒΠ, που έχουν εκδοθεί από την οικεία ΔΕΔΑ και αφού λάβουν υπόψη τους τα οριζόμενα στην «Επισήμανση 3» που εφαρμόζονται αντιστοίχως για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης της υποστήριξης από ΕΒΠ για γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ, επαληθεύουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 2 και εισηγούνται επί των αιτημάτων συμπληρώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

3. Ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση των αποσταλμένων πινάκων από τα ΚΕΣΥ για τη συγκεκριμένη στήριξη.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω υποβάλλουν με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους τον ΠΙΝΑΚΑ 2 στο ΥΠΑΙΘ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, ως ακολούθως: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@minedu.gov.gr με θέμα «Δ3 – ΕΒΠ» και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:deae2@minedu.gov.gr, έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Β.2.1 Απαραίτητα δικαιολογητικά για Σχολικό Νοσηλευτή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2020-2021, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Επισήμανση 1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.

2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα και η οποία φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/ βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα.

3. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Δ/ντή/ ντριας της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

4. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 3), που αφορά την υποστήριξη μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή.

Β.2.2 Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή

♦ Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) και τη γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.

♦ Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,

 1. συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 3 και
 2. αποστέλλουν με διαβιβαστικό τους με εμπιστευτικό πρωτόκολλο ηλεκτρονικά το αντίστοιχο αρχείο στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία προσκομίζουν και τις σχετικές γνωματεύσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

♦ Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης :

Αφού ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων, για την υποστήριξη των μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή, για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα και αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων που προσκομίστηκαν, υποβάλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ 3 με διαβιβαστικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, ως ακολούθως: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@minedu.gov.grμε θέμα «Δ3 – Σχολικός Νοσηλευτής» και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr, έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Α. Επισημάνσεις για τη συμπλήρωση των Πινάκων

Οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕΣΥ και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώνουν τους πίνακες ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις κάτωθι επισημάνσεις:

1. Επειδή οι συνημμένοι πίνακες περιέχουν συναρτήσεις, θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση τους να ακολουθείται η σειρά των στηλών (από αριστερά προς τα δεξιά), ώστε οι συναρτήσεις να «λειτουργούν» και να εξασφαλιστεί ότι η συμπλήρωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

2. Να χρησιμοποιούνται κεφαλαίοι χαρακτήρες.

3. Οι πίνακες να μην τροποποιούνται (ξεκλείδωμα, αλλαγή σειράς στηλών, πρόσθεση στηλών, διαγραφή φύλλων, αντιγραφή σε άλλο αρχείο Excel, κλπ) καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επεξεργασία τους από την υπηρεσία μας καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη με κίνδυνο σφαλμάτων που θα έχουν επίπτωση τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στην ορθή τήρηση της διαδικασίας.

4. Οι συμπληρωμένοι πίνακες να διαβιβάζονται σε επεξεργάσιμη μορφή και όχι σε αρχείο PDF.

5. Πίνακες που διαβιβάζονται «τροποποιημένοι» αφενός και δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες συμπλήρωσής τους αφετέρου, θα επιστρέφονται για εκ νέου υποβολή.

Β. Γενικές Επισημάνσεις

1. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕΣΥ και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται να τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή.

2. Να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.

3. Δεν προωθούνται αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών/τριών που υποβάλλονται μετά την 20η Οκτωβρίου 2020.

4. Αίτημα, από γονέα/κηδεμόνα, ανάκλησης του αιτήματος υποστήριξης, η οποία έχει εγκριθεί και έχει ήδη υλοποιηθεί με πρόσληψη αναπληρωτή εκπ/κού ΕΑΕ ή αναπληρωτή Σχολικού Νοσηλευτή ή αναπληρωτή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ικανοποιείται μόνο στην περίπτωση προσκόμισης ανάλογης εισήγησης-πρότασης από τον φορέα που έχει εκδώσει την αρχική γνωμάτευση/εισήγηση.

5. Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή/τριας ο οποίος έχει πάρει έγκριση για οποιαδήποτε στήριξη της παρούσας εγκυκλίου, η Δ/νση Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης από την οποία μετεγγράφεται ο μαθητής/τρια οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Δ/νση Εκπαίδευσης, ή την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης (για την περίπτωση ΕΒΠ ή Σχ. Νοσ.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα μετεγγραφής. Στη συνέχεια, η τελευταία, οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr και κοινοποίηση στο deae2@minedu.gov.gr, σχετικό έγγραφο, στο οποίο θα ενσωματώνεται ο αντίστοιχος πίνακας από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4, με θέμα «Δ3 – Μετεγγραφή ……… (είδος στήριξης)».

6. Αιτήματα για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα αιτήματα που υποβάλλονται πέραν των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται εντός της παρούσας εγκυκλίου, προωθούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διαδικασία.

7. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα, εκτός των γνωματεύσεων Δημόσιων Νοσοκομείων, να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένο έγγραφο). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.

8. Επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕΣΥ και οι σχολικές μονάδες, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, δικαιολογητικά και τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, ώστε να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας μας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα.

9. Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.

10. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις υποστήριξη από ΕΒΠ χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη μαθητών/τριών με προβλήματα υγείας οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης από Σχ. Νοσηλευτή.

11. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 τουν.3699/2008 (199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθ. 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) και με την παρ. 3 του άρθ. 11 του ν.4452/2017 (17 Α΄), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: α) αίτηση του/της γονέα ή κηδεμόνα προς τη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας, β) βιογραφικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου από την οικογένεια του/της μαθητή/τριας για την υλοποίηση της υποστήριξης και γ) σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό. Ο/Η ειδικός βοηθός αφορά σε κάθε είδους στήριξη της παρούσας εγκυκλίου. Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο/η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων.

12. Τα έγγραφα που υποχρεωτικά φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ, τρέχοντος έτους είναι τα εξής:

 1. Η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη συνημμένη φόρμα εγγράφου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
 2. Η διαβίβαση των αιτημάτων στην Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
 3. Η Παιδαγωγική Έκθεση Αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας.
 4. Η διαβίβαση των παιδαγωγικών εκθέσεων του σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)
 5. Η εισήγηση του ΚΕΣΥ.
 6. Οι Πίνακες που αφορούν: α) τις νέες παράλληλες στηρίξεις και τις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), β) την στήριξη με ΕΒΠ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), γ) στήριξη με Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
 7. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προς τα ΚΕΣΥ ή τις Π.Δ.Ε.
 8. Τα διαβιβαστικά των ΚΕΣΥ προς τις Π.Δ.Ε.
 9. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Π.Δ.Ε. προς το ΥΠΑΙΘ.
 10. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 που αφορά στις μετεγγραφές.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Εξέταση Υποψηφίων με Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020

Αρ.Πρωτ.Φ.251/69037/Α5/05-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΧΕΤ: 1. Φ.251/41150/Α5/27-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΙΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) εγκύκλιος
2. Φ.251/66336/Α5/1-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΟΚ46ΜΤΛΗ-Χ6Β ) εγκύκλιος
3. Φ.251/60473/Α5/21-5-2020 (ΦΕΚ 1967 Β’, ΑΔΑ: Ω7ΠΠ46ΜΤΛΗ-1Β2) ΚΥΑ

Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Με την παρούσα εγκύκλιο θεωρούμε σκόπιμο να περιγράψουμε με σύντομο τρόπο τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενων υποψηφίων και να επισημάνουμε ορισμένα σημεία της, προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις που προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν εφαρμογή για τους υποψήφιους των ΓΕΛ όσον αφορά στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στα ειδικά μαθήματα για τα οποία έχουν δηλώσει εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη ώστε να δοθεί αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου σε όλους τους Προέδρους των Επιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκειμένου να ενημερώσουν με ευθύνη τους όλα τα μέλη των επιτροπών αυτών για την πιστή εφαρμογή της.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά μόνο στον τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των υποψηφίων των ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με τις διατάξεις που αφορούν στην εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄).

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1. Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα:

α) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης (i) του εδαφίου β και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται γραπτά στο ίδιο εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται και οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες του Λυκείου στο οποίο υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση, σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής, βάσει των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της ως άνω ΥΑ και τις οδηγίες που περιέχονται στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.
Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30΄ λεπτά.

Συγκεκριμένα εξετάζονται μόνο γραπτά οι υποψήφιοι που:

Συγκεκριμένα εξετάζονται μόνο γραπτά οι υποψήφιοι/ες που:

 1. έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω
 2. παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)
 3. παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας
 4. παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης.

– Για την υπαγωγή στις περιπτώσεις (i) και (iii) απαιτείται γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΕΦΚΑ.

– Οι περιπτώσεις (ii) και (iv) πιστοποιούνται με γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ), στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης.

Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωματεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.

Ανάμεσα στους οριζόμενους επιτηρητές θα ήταν χρήσιμο κάποιος/α να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.01(ΠΕ14) ή ΠΕ87.02(ΠΕ18.10), λόγω της αναπηρίας κάποιων υποψηφίων.

β) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου α και της περίπτωσης (ii) του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου Μόνο της αριθμ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται προφορικά στα Βαθμολογικά Κέντρα (ή στα παραρτήματα των Βαθμολογικών Κέντρων) ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα βάσει των διατάξεων των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 της ως άνω ΥΑ και των οδηγιών που περιέχονται στις ανωτέρω 1 και 2 σχετικές εγκυκλίους μας.

Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά μόνο οι εξεταζόμενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

 1. είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
 2. έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,
 3. πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
 4. πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
 5. παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή
 6. παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης.

– Η υπαγωγή στις περιπτώσεις (i) έως (iv) πιστοποιείται με σχετικές γνωματεύσεις, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.

– Η υπαγωγή στην περίπτωση (v) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ).

– Η περίπτωση (vi) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης.

Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωματεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.

γ) Σύμφωνα με την αριθμ.11586/Γ6/28-1-2011 (ΦΕΚ 262 Β΄) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εξετάζονται προφορικά εφόσον έχουν υποβάλει γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και ο χρόνος επαναξιολόγησης του/της μαθητή/τριας, χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημοσίου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του/της μαθητή/τριας λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Κανένας άλλος και για οποιονδήποτε άλλο λόγο (υγείας κ.λ.π) δεν επιτρέπεται να εξετάζεται προφορικά.

2. Όσοι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου Μόνο της αριθμ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργικής Απόφασης για προφορική εξέταση εξετάζονται:

α) στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο ανήκει οργανικά το σχολείο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσής τους, ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης που συγκροτεί για τον σκοπό αυτό ο/η Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου, σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου Mόνο της ως άνω Υ. Α. Για το χώρο λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης μπορεί να ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που μπορεί να λειτουργεί ως παράρτημα του Βαθμολογικού Κέντρου, με βάση τις επιπλέον προδιαγραφές του 2020 (βλ. παρ. 7).

β) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε., στις οποίες θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόμενοι/ες είναι περισσότεροι από ογδόντα (80) συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για τους υπεράριθμους υποψηφίους (άνω των 80). Οι πρώτοι 80 υποψήφιοι/ες εξετάζονται στο Β.Κ., ενώ οι υπεράριθμοι (άνω των 80) θα εξεταστούν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Σε περίπτωση υποψηφίων άνω των 160 μπορεί να ορίζεται και επιπλέον Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, άνω των 240 δύο επιπλέον Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα κ.ο.κ.. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των ανωτέρω γίνεται με βάση τις επιπλέον προδιαγραφές του 2020 (βλ. παρ. 7). Στις Δ/νσεις Δ.Ε. όπου λειτουργούν δύο (2) Βαθμολογικά Κέντρα, οι πρώτοι 80 εξετάζονται στο πρώτο Β.Κ. της Δ/νσης, οι επόμενοι 80 εξετάζονται στο δεύτερο Β.Κ. της Δ/νσης. Σε περίπτωση υποψηφίων άνω των 160 ορίζεται και επιπλέον Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, άνω των 240 δύο επιπλέον Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα κ.ο.κ.. Για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. ο χώρος λειτουργίας τους και ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, τον/την γραμματέα και τον/την βοηθό γραμματέα, όπου απαιτείται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου Μόνο της ως άνω Υ. Α.. Στις Δ/νσεις όπου λειτουργούν τρία (3) ΒΚ, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα.

Σε περίπτωση που το πλήθος των υποψηφίων είναι άνω των 80 και όχι μεγαλύτερο των 90, για λόγους καλύτερης στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων, μπορεί να μην δημιουργηθεί επιπλέον Ε.Ε.Κ.. Σε περίπτωση που το πλήθος των υποψηφίων είναι άνω των 90, τότε θα πρέπει να συγκροτηθεί Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και οι συνολικοί υποψήφιοι της Δ.Δ.Ε. να ισομοιραστούν στα Κέντρα Εξέτασης.

Στις Διευθύνσεις Δ.Ε., στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα κέντρα εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε. κατά Λύκειο προέλευσης.

γ) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, τον/την γραμματέα και τον/την βοηθό γραμματέα, όπου απαιτείται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου Μόνο της ως άνω Υ.Α. με τις επιπλέον προδιαγραφές του 2020 (βλ. παρ. 7).

Εφόσον ο αριθμός των προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων είναι σχετικά μικρός, συνεκτιμώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούμενο έτος για το ίδιο θέμα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί οι υποψήφιοι να εξετάζονται σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο άλλης Διεύθυνσης Δ.Ε., εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον οικείο Περιφερειακό Επόπτη Εξετάσεων ΓΕΛ. Η επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων.

3. і) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων της περιοχής ευθύνης τους τον χώρο λειτουργίας του Βαθμολογικού Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου κατά περίπτωση, στον οποίο θα εξετασθούν οι προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές/τριες και απόφοιτοι του σχολείου τους.

іі) Οι Διευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ οφείλουν να ενημερώσουν προσωπικά κάθε προφορικά εξεταζόμενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του/της και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του Λυκείου.

Επίσης για τη σωστή ενημέρωση των υποψηφίων των ΓΕΛ που θα εξετασθούν προφορικά στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα πρέπει στο δελτίο εξεταζομένου να αναγράφεται το Βαθμολογικό ή το Ειδικό εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους.

4. Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών οι Διευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ αφού έλεγξαν τη νομιμότητα των σχετικών γνωματεύσεων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι/ες, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, έχουν ήδη αποστείλει κατάσταση στην οικεία ΕΕΔΔΕ με τους εξεταζομένους/ες που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για προφορική εξέταση.

Στην κατάσταση αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία εξεταζόμενου/ης, ο κωδικός αριθμός του/της, τα εξεταζόμενα μαθήματα ομάδας προσανατολισμού και γενικής παιδείας για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία έχει δηλώσει να εξεταστεί, καθώς και η διάκριση ΝΕΟ-ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Επίσης στην κατάσταση θα αναγράφεται το Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης του εξεταζόμενου/ης, δηλαδή το Γενικό Λύκειο καθώς και ο λόγος της προφορικής εξέτασής του/της.

5. Μαζί με την κατάσταση Λυκείου ΓΕΛ, στην οποία θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, αποστέλλεται στην ΕΕΔΔΕ και αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης κατά περίπτωση. Η ΕΕΔΔΕ ελέγχει τη νομιμότητα των σχετικών γνωματεύσεων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι/ες, βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης της ΕΕΔΔΕ σχετικά με τη νομιμότητα των γνωματεύσεων, η ΕΕΔΔΕ έρχεται σε συνεννόηση με το οικείο Λύκειο σχετικά με την ισχύ της γνωμάτευσης.

Αφού συγκεντρωθούν από την ΕΕΔΔΕ τα στοιχεία από όλα τα Λύκεια, καταχωρούνται όλοι οι εξεταζόμενοι/ες ΓΕΛ σε καταστάσεις ανά Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται όλα τα αναφερόμενα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι καταστάσεις των Λυκείων ΓΕΛ.

6. Αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης, στην οποία αναγράφεται και ο λόγος της προφορικής εξέτασης, αποστέλλεται στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο/η οποίος/α συγκροτεί τις οικείες επιτροπές από καθηγητές – βαθμολογητές από αυτούς που δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία και έχουν ανάλογη εμπειρία στην εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προέρχονται από σχολεία του ίδιου ή όμορου νομού. Συνιστάται, όταν είναι εφικτό, για την αντικειμενική εξέταση των υποψηφίων, ο ορισμός του εξεταστή –βαθμολογητή και του τρίτου βαθμολογητή να γίνεται από εκπαιδευτικούς όμορων νομών ή όμορης Δ/νσης Δ.Ε. Οι εξεταστές ορίζονται λίγο πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και δεν ανακοινώνονται σε κανένα τρίτο για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ. ή Ε.Ε.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία τριετία, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην εξέταση – βαθμολόγηση των προφορικών υποψηφίων, εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο της επιτροπής.

Ειδικά, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2020, τα μαθήματα του ΝΕΟΥ συστήματος, τα οποία έχουν διαφορετικό τίτλο ή/και διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου, για τη διαδικασία βαθμολόγησης – αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του μαθήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών είτε για το παλαιό είτε για το νέο σύστημα, ως (ανα)βαθμολογητές μπορούν εναλλακτικά να ορίζονται εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα με διδακτική εμπειρία κατά την τελευταία τριετία στο αντίστοιχο πανελλαδικό μάθημα του άλλου συστήματος.

Ο/Η Πρόεδρος θα μελετήσει τη γνωμάτευση κάθε μαθητή/τριας, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή πορεία της διαδικασίας και τις ειδικές συνθήκες που πρέπει να εξασφαλίσει ενημερώνοντας τα μέλη των επιτροπών και τους/τις επιτηρητές/τριες (π.χ. αποφυγή επίτασης του άγχους των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν και συναισθηματικές δυσκολίες, ενημέρωση ως προς την πολύ ιδιαίτερη επικοινωνιακή ιδιοσυγκρασία ή την ύπαρξη Εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης, μεγεθύνσεις κειμένων και ειδικός φωτισμός κλπ).

Παράκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών και για τη διαχείρισή τους με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

7. Επιπλέον προδιαγραφές για το 2020. Λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού, για φέτος πρέπει να τηρούνται οι εξής επιπλέον προδιαγραφές για την προφορική εξέταση των υποψηφίων:

 • οι επιτροπές προφορικής εξέτασης ΔΕΝ θα λειτουργήσουν στο χώρο λειτουργίας των ΒΚ, δηλαδή στους χώρους της βαθμολόγησης των γραπτών, αλλά σε παρακείμενο κτήριο ή ανεξάρτητες αίθουσες, για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός υποψηφίων και βαθμολογητών.
 • στις αίθουσες αναμονής και προετοιμασίας των προφορικών υποψηφίων, πρέπει να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου ανά υποψήφιο και οι αίθουσες να αερίζονται
 • στις αίθουσες εξέτασης οι εξεταστές-βαθμολογητές και ο υποψήφιος θα τηρούν την απόσταση του 1,5 μέτρου και οι αίθουσες να αερίζονται
 • σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα λειτουργεί ΜΟΝΟ μία τριμελής επιτροπή εξέτασης
 • σε κάθε τριμελή επιτροπή εξέτασης θα αναλογούν 5-7 το μέγιστο υποψήφιοι.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση επειδή, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους, τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπόλοιπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

Ειδικά ως προς τη συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται

α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του οποίου οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια, μέσα στα οποία έχουν βάλει τα θέματα, και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή

β) ο χρόνος αξιολόγησης – βαθμολόγησης που ξεκινά μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος/α υποψήφιος/α (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος/η για αξιολόγηση. Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης – βαθμολόγησης του/της εξεταζομένου/ης διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του/της για παράταση του χρόνου αξιολόγησης – βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30’λεπτά), η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης – βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου/ης και την εκτίμηση της επιτροπής.

Όσον αφορά στη διαδικασία της εξέτασης, επισημαίνουμε ότι οι εξεταζόμενοι/ες υποψήφιοι/ες εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο.

Στο κάθε τετράδιο πριν την έναρξη της εξέτασης επικολλώνται άμεσα δύο (2) αυτοκόλλητα αριθμητήρια στις ειδικές θέσεις της εξωτερικής πλευράς του τετραδίου. Οι τρεις πρώτοι αριθμοί του αυτοκόλλητου αριθμητηρίου αντιστοιχούν στον κωδικό της επιτροπής εξέτασης, ακολουθούν οι επτά αριθμοί που αντιστοιχούν στον κωδικό Λυκείου ΓΕΛ και ακολουθεί ο αύξων αριθμός τετραδίου κατά ΓΕΛ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί. Επίσης, περιλαμβάνουν τη λέξη Νέο για τους υποψήφιους του Νέου Συστήματος και Παλαιό για τους υποψήφιους του Παλαιού συστήματος

Αμέσως μετά τη λήψη των θεμάτων ο Πρόεδρος της επιτροπής μεριμνά για:

α) τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο/η, οπότε αρχίζει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο/Η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους/τις υποψηφίους/ες αυτούς από την στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόμενοι/ες μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές. Κατά την διάρκεια της εξέτασης η ευθύνη αυτή βαρύνει την επιτροπή. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζομένους των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών ανήκει στην επιτροπή εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οι επιτηρητές οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελε ανακύψει.

β) τη συγκέντρωση των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών – μελών της επιτροπής του κάθε μαθήματος πριν την έναρξη της εξέτασης και αμέσως μετά την λήψη των θεμάτων, προκειμένου να συζητήσουν και να ομογενοποιήσουν την κρίση τους ώστε να επιτύχουν σύγκλιση των απόψεων τους για τις ζητούμενες απαντήσεις. Η επιτροπή δηλαδή λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο που λειτουργεί και η ομάδα βαθμολογητών στο Βαθμολογικό Κέντρο. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξεταστές θα είναι προετοιμασμένοι όταν θα προσέλθουν οι εξεταζόμενοι/ες ενώπιόν τους για την προφορική εξέταση και η κρίση τους θα είναι πιο αντικειμενική και άμεση.

Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη (οι δύο βαθμολογητές και ο τρίτος βαθμολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το επιτρέπει, ο/η Πρόεδρος ή ο/η γραμματέας της επιτροπής ή και οι δύο.

Επίσης στην επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την ενημέρωση των μελών των επιτροπών πριν την παράδοση των θεμάτων για τη φύση των δυσκολιών των μαθητών και όποτε άλλοτε ζητηθεί από την επιτροπή. Οι εκπαιδευτικοί , ο/η ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και ο/η Προϊστάμενος/μένη ΚΕΣΥ δεν μπαίνουν στις αίθουσες αφού δοθούν τα θέματα και σε καμία περίπτωση δεν αναπτύσσουν συζήτηση με τους/τις εξεταζόμενους/νες σχετικά με αυτά και τις απαντήσεις τους. Αν παραστεί ανάγκη οποιασδήποτε εξατομικευμένης βοήθειας (π.χ. να διαβάσει κάποιος ξανά τα θέματα στον εξεταζόμενο), οι επιτηρητές/τριες την παρέχουν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην αρχική ενημέρωση από τους ειδικούς. Αν ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, αυτός/ή μπορεί να παρίσταται κατά την εξέταση, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία.

Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία (3) μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο και τα θέματα. Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον/την Πρόεδρο της επιτροπής. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο στον/στην Πρόεδρο ή στον/στην γραμματέα της επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το εξεταστικό κέντρο. Ο/Η Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει αμέσως και πριν από την είσοδο άλλου εξεταζόμενου το τετράδιο στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το συνολικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία που έδωσε στον εξετασθέντα και υπογράφει στις οικείες θέσεις. Στη συνέχεια παραδίδει το γραπτό στον/στην Πρόεδρο ή στον/στην Γραμματέα, ο οποίος, αφού επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στον δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο.

Μετά την παράδοση του γραπτού από τον δεύτερο βαθμολογητή, ο/η Πρόεδρος αποκαλύπτει τους βαθμούς του πρώτου και εφόσον στον τελικό βαθμό υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτει τους βαθμούς και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό παραδίδεται στον τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή) για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση.

Για τη διαδικασία αναγραφής των επιμέρους βαθμολογιών και του συνολικού βαθμού στον ειδικό χώρο του τετραδίου του εξεταζόμενου ακολουθούνται οι ίδιες οδηγίες που αφορούν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.

Σημειώνεται ότι οι εξεταστές κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορούν να κρατούν σημειώσεις για να βοηθηθούν στη σωστή αξιολόγηση του εξεταζόμενου, όμως πρέπει με ευθύνη των ίδιων και του/της Προέδρου της επιτροπής κανένα από τα άλλα δύο μέλη – εξεταστές να μην λαμβάνει γνώση των σημειώσεων αυτών αλλά ούτε και του βαθμού που δίνουν τελικά. Ο κάθε εξεταστής καταστρέφει με ευθύνη του τις σημειώσεις που τυχόν κράτησε αμέσως μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή του. Απαγορεύεται επίσης κατηγορηματικά να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία με ευθύ ή έμμεσο τρόπο στον εξεταζόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία του εξεταζόμενου.

Αυτονόητο είναι επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός των επιτηρητών, των μελών της Επιτροπής Εξέτασης, του ιατρού και του ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής ή του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΣΥ ή του εκπαιδευτικού Δ.Ε. ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ που μπορεί να παρίσταται στην Επιτροπή για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΣΧΕΔΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ)

Οι εξεταζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις εξετάζονται στο τυχόν ειδικό μάθημα στο οποίο έχουν δηλώσει εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της αριθμ.Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538 Β΄/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 7 στο άρθρο Μόνο της αριθμ.Φ.253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493 Β΄/18-3-2009) Υπουργικής Απόφασης. Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Τόπος εξέτασης:
Για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ειδικά μαθήματα θα ακολουθήσει άλλη αναλυτική εγκύκλιος.

2. Οργάνωση της εξέτασης:
Για την έγκαιρη και σωστή οργάνωση της εξέτασης στα ειδικά μαθήματα, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν στον Πρόεδρο του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου Ειδικών Μαθημάτων ή στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄, (αν πρόκειται για ειδικό μάθημα που εξετάζεται από την ΚΕΕΜ), συγκεντρωτική κατάσταση κατά Διεύθυνση Δ.Ε. των εξεταζομένων που ανήκουν στα ΓΕΛ αρμοδιότητάς τους. Η κατάσταση περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία και τον κωδικό του εξεταζομένου και συνοδεύεται από αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης κατά περίπτωση.

Η εξέταση, των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα ειδικά μαθήματα διενεργείται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία Επιτροπή Εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με τον οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διαδικασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β της παρούσας.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Η αξιολόγηση με προφορικές δοκιμασίες στα Κέντρα Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνιστά μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που απορρέει από τις διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να υποστηρίξουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για μαθητές/τριες ικανούς/ές να παρακολουθήσουν το πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης τους και εμποδίζονται από δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, του γραπτού λόγου και στην απόδοση των γνώσεών τους με τους κοινούς τρόπους εξέτασης. Η προφορική διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δίνει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις τους και την προσπάθειά τους.

Α) Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ( Δ.Α.Φ.) προτείνονται τα εξής:

Κατά την τρίωρη αξιολόγηση των μαθητών/τριών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος επιτρέπονται οι ρουτίνες που επιθυμούν και δεν παραβιάζουν τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. ένα συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στο θρανίο ή μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με το φωτισμό κλπ). Επίσης φροντίζουμε για την αποφυγή ερεθισμάτων που παρενοχλούν τους μαθητές με Δ.Α.Φ. να συγκεντρωθούν και αφορούν στην ιδιαίτερη λειτουργικότητά τους ως προς τις αισθήσεις τους (θόρυβοι ή συζητήσεις στο φόντο της αίθουσας, αποφυγή βλεμματικής επαφής, μεταβολές του φωτισμού κλπ.).

Κατά την αξιολόγηση – βαθμολόγηση οι μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από πολύ συγκεκριμένες και προβλέψιμες διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στη μέγιστη απόδοσή τους (π.χ. μπορεί να ζητήσουν να σταθούν όρθιοι/ες ή να καθίσουν πιο πλάγια, μπορεί να αποδιοργανώνονται από το επίμονο βλέμμα, μπορεί να χρειάζονται να συμβουλεύονται το γραπτό τους). Οι ερωτήσεις που απευθύνονται από τον/τη βαθμολογητή/τρια χρειάζεται να είναι σύντομες και συγκεκριμένες, να δίνονται κατά μικρότερες περιόδους και να αποφεύγονται οι γενικού τύπου ερωτήσεις – παρατηρήσεις. Χρειάζεται να απευθύνονται παραινετικές ερωτήσεις, σε κάθε φάση της αξιολόγησης – βαθμολόγησης και να μεσολαβεί μικρός χρόνος αναμονής ή σιωπής προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να απαντήσει.

Οι μαθητές/τριες με Δ.Α.Φ. που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.) δικαιούνται να συνοδεύονται από τον/τη συγκεκριμένο/η εκπαιδευτικό και στην αξιολόγηση – βαθμολόγηση, ώστε να επιτυγχάνουν την εξοικείωση που χρειάζονται. Οι εκπαιδευτικοί Π.Σ. δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν τον/την εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις μη λεκτικές παραινέσεις και τους οπτικούς δείκτες που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεργασία.

Β) Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) προτείνονται τα εξής:

Κατά την τρίωρη αξιολόγηση των μαθητών/τριών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος επιτρέπονται οι ρουτίνες που επιθυμούν και δεν παραβιάζουν τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. ένα συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στο θρανίο ή μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με το φωτισμό κλπ). Επίσης φροντίζουμε για την αποφυγή ερεθισμάτων που παρενοχλούν τους μαθητές με Δ.Α.Φ. να συγκεντρωθούν και αφορούν στην ιδιαίτερη λειτουργικότητά τους ως προς τις αισθήσεις τους (θόρυβοι ή συζητήσεις στο φόντο της αίθουσας, αποφυγή βλεμματικής επαφής, μεταβολές του φωτισμού κλπ.).

Κατά την αξιολόγηση – βαθμολόγηση οι μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από πολύ συγκεκριμένες και προβλέψιμες διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στη μέγιστη απόδοσή τους (π.χ. μπορεί να ζητήσουν να σταθούν όρθιοι/ες ή να καθίσουν πιο πλάγια, μπορεί να αποδιοργανώνονται από το επίμονο βλέμμα, μπορεί να χρειάζονται να συμβουλεύονται το γραπτό τους). Οι ερωτήσεις που απευθύνονται από τον/τη βαθμολογητή/τρια χρειάζεται να είναι σύντομες και συγκεκριμένες, να δίνονται κατά μικρότερες περιόδους και να αποφεύγονται οι γενικού τύπου ερωτήσεις – παρατηρήσεις. Χρειάζεται να απευθύνονται παραινετικές ερωτήσεις, σε κάθε φάση της αξιολόγησης – βαθμολόγησης και να μεσολαβεί μικρός χρόνος αναμονής ή σιωπής προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να απαντήσει.

Οι μαθητές/τριες με Δ.Α.Φ. που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.) δικαιούνται να συνοδεύονται από τον/τη συγκεκριμένο/η εκπαιδευτικό και στην αξιολόγηση – βαθμολόγηση, ώστε να επιτυγχάνουν την εξοικείωση που χρειάζονται. Οι εκπαιδευτικοί Π.Σ. δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν τον/την εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις μη λεκτικές παραινέσεις και τους οπτικούς δείκτες που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεργασία.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε., εφόσον ορισθούν αρμοδίως, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων (επιτηρητές, εξεταστές, βαθμολογητές κτλ,).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής τους, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίζουν στη ΔΔΕ γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από Κέντρο Υγείας (στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραπλήσιο Δημόσιο Νοσοκομείο), όπου θα αναφέρεται ρητά ο λόγος και το διάστημα της αδυναμίας συμμετοχής.

ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων να διανείμουν το συνημμένο έντυπο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» στους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Επιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να διανείμουν την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων το συνημμένο έντυπο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» στους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

• Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους και γι’ αυτό τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, να ακολουθούν τις συστάσεις των εκπαιδευτικών για την κατανομή των υποψηφίων στις σωστές αίθουσες και να έχουν πάντα μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι) και αν επιθυμούν ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό.

Μετά την κατανομή τους στις αίθουσες, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές). Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους.

• Στους/στις εξεταζόμενους/ες παρέχεται χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους, για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. Ο/Η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τα θέματα, αν αυτό ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Μετά την παρέλευση του χρόνου προετοιμασίας οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή.

Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο καθένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης για την αξιολόγησή-βαθμολόγησή του. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη, δηλαδή οι δύο βαθμολογητές και ένας τρίτος βαθμολογητής, για την περίπτωση της αναβαθμολόγησης.

Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή.

Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης-βαθμολόγησης του εξεταζομένου διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του για παράταση του χρόνου αξιολόγησης-βαθμολόγησης, να του παράσχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά).

Ο/Η εξεταζόμενος/η αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο. Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, (π.χ. γράφει «επιθυμώ να εξεταστώ γραπτώς στο ερώτημα 2.1.»). Έτσι οι σχετικές απαντήσεις θα αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. (Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.)

Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο/η εξεταζόμενος /η ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος.

•  Επισημαίνεται ότι η διαφοροποιημένη διαδικασία που προβλέπει η προφορική αξιολόγηση-βαθμολόγηση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας σε αυτούς τους υποψήφιους να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησής τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με τον γραπτό λόγο.

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020.

ΣΧΕΤ: 1. Φ.152/41144/Α5/27-3-2020 (ΑΔΑ: 66ΝΩ46ΜΤΛΗ-ΩΔΒ) εγκύκλιος

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις εξής οδηγίες.

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή Εξέταση

Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

α) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης (i) του εδαφίου β και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της αριθμ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται μόνο γραπτά στο ίδιο εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται και οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες του ΕΠΑΛ στο οποίο υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση, σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής, βάσει των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της ως άνω ΥΑ και των οδηγιών που περιέχονται στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.

Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30΄ λεπτά.

Συγκεκριμένα εξετάζονται μόνο γραπτά οι υποψήφιοι/ες που:

i) έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω

ii) παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)

iii) παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας

iv) παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης.

Προφορική Εξέταση

β) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου α και της περίπτωσης (ii) του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της αριθμ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται προφορικά στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα βάσει των διατάξεων των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 της ως άνω ΥΑ και των οδηγιών που περιέχονται στις ανωτέρω 1 και 2 σχετικές εγκυκλίους μας.

Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά μόνο οι εξεταζόμενοι/ες που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή

νi) παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης.

Ενημέρωση εμπλεκόμενων

Όσοι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της αριθμ.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργικής Απόφασης για προφορική εξέταση εξετάζονται στα οικεία Βαθμολογικά Κέντρα (ΒΚ) και στα Ειδικά Εξεταστικά κέντρα (Ε.Ε.Κ.).

 • Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ οφείλουν να ενημερώσουν προσωπικά κάθε προφορικά εξεταζόμενο του ΕΠΑΛ τους για τον χώρο εξέτασής του/της και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ.
 • Επίσης για τη σωστή ενημέρωση των υποψηφίων των ΕΠΑΛ που θα εξετασθούν προφορικά στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα πρέπει στο δελτίο εξεταζομένου να αναγράφεται το Βαθμολογικό ή το Ειδικό εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους.
 • Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου/ης σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του/της υποψηφίου/ας και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
 • Αντίγραφο κατάστασης, στην οποία θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός, η ειδικότητα και ο λόγος της προφορικής εξέτασης καθώς και αντίγραφα γνωματεύσεων αποστέλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή στον πρόεδρο της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.
 • Ο/Η Πρόεδρος θα μελετήσει τη γνωμάτευση κάθε μαθητή/τριας, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή πορεία της διαδικασίας και τις ειδικές συνθήκες που πρέπει να εξασφαλίσει ενημερώνοντας τα μέλη των επιτροπών και τους/τις επιτηρητές/τριες, όπως είναι:
  • αποφυγή επίτασης του άγχους των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν και συναισθηματικές δυσκολίες,
  • ενημέρωση ως προς την πολύ ιδιαίτερη επικοινωνιακή ιδιοσυγκρασία
  • την ύπαρξη Εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης,
  • μεγεθύνσεις κειμένων και ειδικός φωτισμός κλπ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού, για φέτος πρέπει να τηρούνται οι εξής επιπλέον προδιαγραφές για την προφορική εξέταση των υποψηφίων:

– οι επιτροπές προφορικής εξέτασης ΔΕΝ θα λειτουργήσουν στο χώρο λειτουργίας των ΒΚ, δηλαδή στους χώρους της βαθμολόγησης των γραπτών, αλλά σε παρακείμενο κτήριο ή ανεξάρτητες αίθουσες, για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός υποψηφίων και βαθμολογητών.

– στις αίθουσες αναμονής και προετοιμασίας των προφορικών υποψηφίων, πρέπει να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου ανά υποψήφιο και οι αίθουσες να αερίζονται

– στις αίθουσες εξέτασης οι εξεταστές-βαθμολογητές και ο υποψήφιος θα τηρούν την απόσταση του 1,5 μέτρου και οι αίθουσες να αερίζονται

– σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα λειτουργεί ΜΟΝΟ μία τριμελής επιτροπή εξέτασης – σε κάθε τριμελή επιτροπή εξέτασης θα αναλογούν, το μέγιστο, 5-7 υποψήφιοι.

Οδηγίες για την προφορική εξέταση και αξιολόγηση

Ειδικά ως προς τη συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται

α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του οποίου οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή

β) ο χρόνος αξιολόγησης – βαθμολόγησης που ξεκινά μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος/α υποψήφιος/α (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος/η για αξιολόγηση.

Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης – βαθμολόγησης του/της εξεταζομένου/ης διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του/της για παράταση του χρόνου αξιολόγησης – βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά), η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης – βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου/ης και την εκτίμηση της επιτροπής.

Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία (3) μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο.

Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής.

Α) Όσον αφορά στους/τις μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ( Δ.Α.Φ.) προτείνονται τα
εξής:

 • επιτρέπονται οι ρουτίνες που επιθυμούν και δεν παραβιάζουν τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. ένα συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στο θρανίο ή μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με το φωτισμό κλπ).
 • φροντίζουμε για την αποφυγή ερεθισμάτων που παρενοχλούν τους μαθητές με Δ.Α.Φ. να συγκεντρωθούν και αφορούν στην ιδιαίτερη λειτουργικότητά τους ως προς τις αισθήσεις τους (θόρυβοι ή συζητήσεις στο φόντο της αίθουσας, αποφυγή βλεμματικής επαφής, μεταβολές του φωτισμού κλπ)..
 • Οι μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από πολύ συγκεκριμένες και προβλέψιμες διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στη μέγιστη απόδοσή τους (π.χ. μπορεί να ζητήσουν να σταθούν όρθιοι/ες ή να καθίσουν πιο πλάγια, μπορεί να αποδιοργανώνονται από το επίμονο βλέμμα, μπορεί να χρειάζονται να συμβουλεύονται το γραπτό τους).
 • Οι ερωτήσεις που απευθύνονται από τον/τη βαθμολογητή/τρια χρειάζεται να είναι σύντομες και συγκεκριμένες, να δίνονται κατά μικρότερες περιόδους και να αποφεύγονται οι γενικού τύπου ερωτήσεις – παρατηρήσεις.
 • Χρειάζεται να απευθύνονται παραινετικές ερωτήσεις, σε κάθε φάση της αξιολόγησης – βαθμολόγησης και να μεσολαβεί μικρός χρόνος αναμονής ή σιωπής προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να απαντήσει.
 • Οι μαθητές/τριες με Δ.Α.Φ. που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.) δικαιούνται να συνοδεύονται από τον/τη συγκεκριμένο/η εκπαιδευτικό και στην αξιολόγηση – βαθμολόγηση, ώστε να επιτυγχάνουν την εξοικείωση που χρειάζονται.
 • Οι εκπαιδευτικοί Π.Σ. δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν τον/την εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις μη λεκτικές παραινέσεις και τους οπτικούς δείκτες που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεργασία.
Β) Όσον αφορά στους/τις μαθητές/τριες με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) προτείνονται τα εξής:

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) αντιμετωπίζουν κυρίως δυσκολίες στη διαχείριση του γραπτού λόγου και στην αυθόρμητη παραγωγή γραπτού και ρέοντος λόγου (π.χ. δυσκολίες στην ανάγνωση μεγάλων κειμένων, ασυνέπειες ως προς την ορθή γραφή και τη σύνταξη, αγνόηση των συμβόλων τονισμού και στίξης, κλπ).

 • Για τον λόγο αυτό αξιολογούνται με προφορικές δοκιμασίες.
 • Έχουν βέβαια το δικαίωμα, κατά το στάδιο της προετοιμασίας του θέματος, να χρησιμοποιούν πρόχειρο, όπου θα καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν προφορικά τις απαντήσεις τους.
 • Επίσης δικαιούνται στην περίπτωση που επιθυμούν να απαντήσουν γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά να αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.
 • Συχνά συνεμφανίζουν δυσκολίες στην συγκέντρωση και στην επικέντρωση προσοχής και απορροφούνται από τους θορύβους του «φόντου» (συζητήσεις στον διάδρομο, θορυβώδης κινητικότητα κλπ).
 • Οι επιτηρητές προτείνεται να βοηθούν τους μαθητές/τριες με παραινέσεις ως προς τη συγκέντρωση και ως προς την τήρηση του χρόνου και να εξασφαλίζουν την αδιατάρακτη ροή της διαδικασίας.
 • Κατά την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των μαθημάτων των θετικών επιστημών καταβάλλεται προσπάθεια να αξιολογηθούν οι γνώσεις, η ανάπτυξη σκεπτικού και στρατηγικής επίλυσης των προβλημάτων πέραν των υπολογιστικών και διαχειριστικών δυσκολιών (π.χ. αναριθμητισμό) που άλλωστε συνιστούν μέρος των δυσκολιών των μαθητών με Ε.Μ.Δ.
 • Οι μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν Ε.Μ.Δ. του τύπου δυσαριθμησίας, αστοχούν πολλές φορές στη χρήση των συμβόλων και των προσήμων.
 • Προκειμένου να μην καταναλώσουν όλο τον χρόνο τους στη λάθος κατεύθυνση μπορεί να υποδειχθεί με μια γενική παραίνεση να προσέξουν τα σύμβολα και τα πρόσημα.
 • Αν στην απάντηση κάποιου θέματος απαιτείται γραφική παράσταση και ο υποψήφιος αδυνατεί να γράψει, ο εξεταστής μπορεί να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση καθ΄ υπόδειξη του εξεταζόμενου.
 • Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος.
 • Κατά την αξιολόγηση – βαθμολόγηση προτείνεται οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται ιδιαιτέρως τις σημειώσεις στο πρόχειρό τους.
 • Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.

Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη αντιμετώπιση των εξεταζόμενων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησής τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο.

Είναι αυτονόητο ότι, όλοι οι συμμετέχοντες στην επιτροπή εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρονται περιφρονητικά ή απαξιωτικά έναντι των εξεταζόμενων.

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατώντας πάνω στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Φόρμα επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ.

Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας.

Δελτίο τύπου

COVID-19: Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας

 Το Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό Πρωτ.: 39317/ΓΔ4/19-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», σχεδιάσαμε και οργανώσαμε εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, των μελών Ε.Δ.Ε.Α.Υ., των εκπαιδευτικών, των γονέων και μαθητών/τριών, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (skype, viber, email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.   

Παρακαλούμε για οποιοδήποτε ζήτημα χρειάζεστε υποστήριξη, να συμπληρώσετε  την ψηφιακή φόρμα στα πεδία που σας αφορούν.

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα, πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα.

Φόρμα Επικοινωνίας

Στη συνέχεια ένα μέλος του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ενημέρωση για τον COVID-19 σε προσβάσιμες μορφές

Στη σελίδα του Ι.Ε.Π. prosvasimo θα βρείτε προσβάσιμες πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες).

Το υλικό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην έκδοση 8 Οδηγιών και 19 Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη νόσο COVID-19.

 • Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με υπότιτλους

 – 8 Οδηγίες  και
 – 19 Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

 Σε μεγέθυνση για προβολή και εκτύπωση

 – Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 18B – 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 – Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 18B – 8 Χρήσιμες Οδηγίες 

 – Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 28Β – 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 – Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 28B – 8 Χρήσιμες Οδηγίες

 • Έκδοση σε BRAILLE READY

 – 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Plain text (έτοιμο για μεταtροπή σε braille)

 – 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Εκτυπώσιμο braille με τη χρήση του λογισμικού DBT 

 – 8 Οδηγίες, Brailly Ready

 – 8 Οδηγίες Plain Text

 – 8 Οδηγίες, Εκτυπώσιμο braille με τη χρήση του λογισμικού DBT

 • Σε Ηχητική μορφή

 – 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Κείμενο σε audio (με χρήση T-t-S)

 – 8 Οδηγίες, Κείμενο σε audio (με χρήση T-t-S)

Ενημέρωση για τον COVID-19

Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη νόσο COVID-19

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, κοινοποιεί Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών, λόγω των μέτρων περιορισμού και αυτοπεριορισμού που λήφθηκαν με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVID-19.

Οι οδηγίες εκπονήθηκαν από την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να διαβάσετε τις οδηγίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ο «Σεβασμός στον άλλο» σε εκδήλωση στο 7ο Γυμνάσιο Bόλου

Το 7ο Γυμνάσιο Βόλου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου και το ΚΕΣΥ Μαγνησίας συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, τη Δευτέρα 08/04/2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου Γυμνασίου Βόλου, με θέμα: «Σεβασμός στον άλλο», στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας 2019».


Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε δύο επιμέρους Ενότητες, ως εξής:

1η Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ρατσισμός (φυλετικός-κοινωνικός-θρησκευτικός), Σχολικός εκφοβισμός.
Εισηγητής: Μπακαλιάνος Βασίλειος, δικηγόρος, γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

2η Ενότητα: «Σέβομαι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επικοινωνώ χωρίς βία και με ενσυναίσθηση» (Βιωματικές δράσεις σε ομάδες)- Εισηγητές: Ράπτη Αποστολία, κοινωνική λειτουργός στο ΚΕΣΥ Μαγνησίας, Μεταξάς Ιωάννης, ΚΕΣΥ Μαγνησίας.

Ημερίδα στον Βόλο για τη διαχείριση του πένθους από τους εκπαιδευτικούς

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας δια του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ, δια του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης Μαγνησίας δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος «ΜΕΡΙΜΝΑ» και το Ίδρυμα «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης» της Μητρόπολης Δημητριάδος, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Απώλειες και Σχολική Κοινότητα».

Η ημερίδα θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και ως αντικείμενο τη διαχείριση του πένθους από τους εκπαιδευτικούς, καθώς το ευαίσθητο, οδυνηρό και πολύπλοκο ζήτημα της απώλειας και του θανάτου απαιτούν ιδιαίτερη και πολύ διακριτική αντιμετώπιση στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και στη ζωή μας γενικά.


Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7/04/2019 από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο των 16 και 30 Δ.Σ. Σχολείων Βόλου (Ορφανοτροφείου 4).
Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον εξής σύνδεσμο: http://bit.do/eMPNh .
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής ορίζεται η Πέμπτη 4/04/2019.

Εισηγήτρια της ημερίδας: Έλλη Μανατού, MSC Συστημική Θεραπεύτρια, Ψυχολόγος Συμβουλευτικού Κέντρου Στήριξης στο Πένθος «Μέριμνα» Θεσσαλονίκης.
Όσοι παρακολουθήσουν την ημερίδα θα λάβουν και τις σχετικές βεβαιώσεις.